3เกลอการเกษตร

อาหารพืช 3เกลอนาโน

สูตรพิเศษผงสีดำ

เป็นสารอาหารพืชธรรมชาติชนิดเข้มข้น

#ลดต้นทุน

#เพิ่มผลผลิต

#ไม่มีสารตกค้าง

#เร่งการแตกตัวของธาตุอาหาร

1,500.00 THB 2,500.00 THB
Please select variants first